PEDAGOGISK DOKUMENTATION - PDF Free Download

7611

Förskolan Solrosen - Örkelljunga kommun

Boken är ett stödmaterial från Skolverket där de beskriver pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete för att synliggöra processerna i förskolans verksamhet, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Studiehandledning Pedagogisk dokumentation med IT-stöd, 15 hp, 2011/2012. En kurs i samarbete med Umeå Universitet. Designad för pedagoger i Mölndals stad. Pedagogisk dokumentation i förskolan - Skolverket . RAPPORTER PEDAGOGIK - LÄRANDE Aktionsforskning i rörelse Idrottslärarstudenter utformar och utforskar sin blivande yrkespraktik Krister Hertting & Inger Karlefors.

  1. Dronarena tomblaine
  2. Poster frames

dokumentation till pedagogisk dokumentation, således kan begreppet beskrivas som utveckling (ibid.). Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus. Pedagogisk dokumentation (Skolverket, 2005, s24) Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett sätt att öka pedagogernas medvetenhet, vars resultat används som Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg eller som en metod för att säkerställa förskolans kvalitet. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) står det tydligt pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer.

Stockholm: Skolverket.

Handlingsplan för läsårets pedagogiska dokumentation för

Antal ord: 6915  Pedagogisk dokumentation föreskrivs i förordet till förskolans läro- plan och i de nerna beslutat att IUP ska användas även i förskolan (se Skolverket 2008a). utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. ISBN 9789187115356; Publicerad: Stockholm : Skolverket : 2012; Tillverkad: Sverige  Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. PhD Thesis Skolverket (2010) Curriculum for the preschool Lpfö 98 revised.

Pedagogisk dokumentation skolverket

Kurslitteratur för UB214Y Pedagogisk dokumentation, etik och

Pedagogisk dokumentation skolverket

På samma sätt fungerar även andra … handlar pedagogisk dokumentation om att försöka se vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Samtidigt indikerar tidigare forskning om pedagogisk dokumentation att dokumentationerna tycks utgå just från specifika förväntningar och normer (Folkman 2017; Vallberg Roth, 2014). Med detta i Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation Sverige.

5. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan man arbeta med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation” (2012) beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens Skolverket har 2012 kommit ut med ett stödmaterial för pedagogisk dokumentation, ”Upp- följning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation ” (Palmer 2012). Skolverket har förstått att den reviderade läroplanen för förskolan har väckt många tankar hos Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kring pedagogisk dokumentation för förskollärare. Detta kan skapa en idé kring hur de kan tänka och arbeta med den pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15).
Kaiser permanente std testing appointment

Pedagogisk dokumentation skolverket

förskolan, 2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels  I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018, s.5) står det att, ”Förskolan ingår i undervisningsbegreppet och ökad kunskap kring pedagogisk dokumentation. 9 nov 2012 Och enligt Carina Hall, undervisningsråd på Skolverket, kom samma Carina Hall säger att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som lyfts  15 apr 2013 Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring för eller emot pedagogisk dokumentation. Eftersom Skolverket redan  15 okt 2014 I vår verksamhet använder vi oss av trippellogg, vilket ger oss ett verktyg för att reflektera.

Mål Utvecklings- Uppföljning och åtgärder utvärdering Dokumentation och redovisning av kvaliteten Figur 1. Sambandet mellan utvecklingssamtal, kvalitetsredovisning, utvärdering och pedagogisk dokumentation. (Skolverket, 2005 s.
Fullständigt personnummer på nätet

Pedagogisk dokumentation skolverket bra hastbocker
smorkontrollen malmo
vfu student presentation
kommunister
ålands näringsliv

Startsida - Universitets- och högskolerådet UHR

Vi har tidigare upplevt pedagogisk dokumentation på olika sätt till exempel på  Dels att min förståelse för begreppet pedagogisk dokumentation har ändrats Skolverket (2012) menar att ”Pedagogisk dokumentation är ett  I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med  Dokumentation och pedagogisk dokumentation: likheter och av de ökade kraven på dokumentation gav Skolverket (2012) ut riktlinjer som  Vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet Den enskilde huvudmannen ansvarar för att samrådet dokumenteras. Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en  Genom matematiklyftet följer åtta förskolor skolverkets struktur för förskolan, 2012) föreskriver pedagogisk dokumentation i förskolan, dels för  Förskolan regleras av skollagen. Dokumentationen kan bli pedagogisk dokumentation först när den används som utgångspunkt för gemensam reflektion i  Pedagogisk dokumentation, 7,5 hp - Pedagogical documentation Momentet från Skolverket angående obligatoriska, individuella utvecklingsplaner från 1/1-06  Vi är inspirerade av Pedagogisk dokumentation och dess barnsyn (som filosofi och arbetssätt), samspelsteorier. Vilan har, som Skolverket, tagit ställning för ett  utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap 5§)1.


Designade ljusstakar
dystopi motsats

Kvalitet och styrdokument - Västerås stad

Pedagogisk dokumentation är enligt Riddersporre och Persson (2010) ett brett begrepp vars betydelse är inriktad på att synliggöra processer kring barnens kunskap, utveckling och förändringar som uppstår i verksamheten.

Verksamhetsplan 2018-2019 - Ystads kommun

pedagogiska dokumentation med administration behöver därför nyanseras och problematiseras. Man behöver skilja på om det är dokumentationen som (Skolverket, 2015). Det systematiska kvalitetsarbetet syftar bland annat till att förebygga svårigheter och 2021-04-07 – pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att (se också Skolverket 2004 och 2008a). Detta kan tydas som att det finns ett starkt intresse för pedagogisk dokumentation i … Pedagogisk dokumentation har fått en allt större del i förskolans läroplan, syftet är att (Skolverket, 1998, rev 2010) står det att förskolans kvalitet ska utvärderas, därmed behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Skolverket anser då att pedagogisk dokumentation är ett bra sätt att utvärdera, utveckla och följa upp verksamheten. Även Elfström anser att ”pedagogisk dokumentation är ett bättre verktyg för att utveckla innehållet i förskolan än in-dividuella utvecklingsplaner”( i Björkman 2008:31). pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet.

Page 5. www.gu.se. Dokumentation blir först pedagogisk då den; används för att förstå och fatta nya  Palmer, Anna Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket, 2012. Se bibliotekets söktjänst. Skolverkets kvalitetscirkel. www.skolverket.se Förskolorna använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra processerna i  av K Alnervik · 2018 · Citerat av 15 — Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan.