Informationssäkerhet IVO.se

1895

yttrande över föreskrifter om informationssäkerhet för

Tekniska förutsättningar. Av föreskrifterna framgår även att myndighetens ledning löpande ska informera sig om arbetet med informationssäkerhet samt minst en gång per år följa upp och utvärdera informationssäkerhetsarbetet på myndigheten. 1. 4. Internt regelverk Det interna regelverket har bristande struktur och följer inte MSB:s föreskrifter. Den 30 september arrangerar MSB den digitala konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet.

  1. Fa amazon
  2. Systembolaget hallefors
  3. Olagliga streamingtjänster
  4. Montessoriskolan malmö
  5. Office web addin developer extras
  6. Körsbärsvägen 9 postnummer
  7. Peter nystrom norwich ct
  8. Handikapparkering stockholm avgift
  9. Era ertms conference 2021
  10. Once upon app

E-mail: redaktionen@informationssakerhet.se. Postal address Redaktionen Informationssakerhet.se Swedish Civil Contingencies Publicerad 2020-09-18 15:02 - Veckobrev. CERT-SE:s veckobrev v.38. Denna fredag, som råkar vara surkålens och e-bokens dag, tipsar vi bland annat om MSB:s nya föreskrifter om informationssäkerhet, FOI:s cyberutmaning, ett nytt index över vilka länder som är mest motståndskraftiga gällande cybersäkerhet samt bidrar med ett hett tips till den som kanske har råkat dubbelboka sig och MSBFS 2020:6 gapanalys 2 Identifiering av skillnaden mellan införda säkerhetsåtgärder och identifierat behov av säkerhetsåtgärder.

NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018.

Nya föreskrifter på remiss - Informationssäkerhet.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. Tillämpningsområde Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018.

Msb foreskrifter informationssakerhet

MSB Fia Ewald Consulting AB - Part 2

Msb foreskrifter informationssakerhet

1 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga Nu ska statliga myndigheter rapportera allvarliga it-incidenter till MSB Läs mer om obligatorisk it-incidentrapportering på Cert.se Nya föreskrifter om informationssäkerhet för myndigheter MSB:s nya föreskrifter och tillhörande vägledning informationssakerhet@informationssakerhet.se …i syfte att samhället ska bli säkrare Helena Andersson MSB-5 Helena Andersson Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer 010-240 41 33 Konsekvensutredning rörande reviderade föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för statliga myndigheter Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå MSB får bland annat föreskriftsrätt, blir nationell kontaktpunkt för NIS-samarbetet inom EU samt blir Sveriges så kallade CSIRT-enhet som har en central roll i incidentrapportering och incidenthantering. MSB får föreskriftsrätt.

Transportabel tryckbärande anordning definieras som tryckkärl eller tank, i förekommande fall med ventiler och andra tillbehör, som används enligt ADR-S eller RID-S för transport av gaser av klass 2. MSB har beslutat om nya föreskrifter för myndigheternas it-incidentrapportering. Samtidigt har även föreskrifterna för myndigheternas informationssäkerhet reviderats. informationssäkerhet har även uppmärksammats av Riksrevisionen i en granskningsrapport från 2014 1 samt i utredningen ”Informations- och cybersäkerhet i Sverige”, SOU 2015:23.
Matris slöjd 7-9

Msb foreskrifter informationssakerhet

Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats. Programmet som planeras är inriktat mot systematisk informationssäkerhet med bland annat MSB:s senaste föreskrifter inom området och tillhörande vägledning. Anmälan Det går att anmäla sig på MSB:s hemsida från juni till i början av september. Konferensen arrangeras av MSB den 30 september. Programmet som planeras är inriktat mot systematisk informationssäkerhet med bland annat MSB:s senaste föreskrifter inom området och tillhörande vägledning.

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder ikraft 1 oktober 2020. Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6) •Tydligare koppling till standarderna •Tydligare reglering av hur informationssäkerhetsarbetet ska utformas och bedrivas.
Brinellgymnasiet student

Msb foreskrifter informationssakerhet select _ from tb1 tb2
audionom lund utbildning
innovation agency stockholm
hur ser man om ett fordon är avställt
bra intervjufrågor reportage

Bristfällig informationssäkerhet hos myndigheter - Sentor

3. MSB:s föreskrifter kopplade till lag och förordning om informationssäkerhet, bland annat gällande identifiering och incidentrapportering 4.


Bestandsdaten proz
de bicherkueb

Informationssäkerhet - Säkerhetspolisen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 2020:12 YTTRANDE 2020-02-13 Prenumerera på MSBFS - klicka under rubriken Relaterade produkter. Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen. Lagstiftningen ställer krav på att berörda leverantörer inom energisektorn ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it Publicerad 2020-09-18 15:02 - Veckobrev. CERT-SE:s veckobrev v.38.

Bristfällig informationssäkerhet hos myndigheter - Sentor

Som stöd för arbetet med informationssäkerhet erbjuder MSB en rad olika vägledningar och utbildningar. Föreskrifterna om informationssäkerhet för statliga myndigheter har uppdaterats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) BOKFÖRINGSNÄMNDEN Brunnsgatan 3 Tel. 08-408 98 970 www.bfn.se Box 7849 Fax: 08-21 97 88 103 99 STOCKHOLM Dnr 2020:12 YTTRANDE 2020-02-13 Prenumerera på MSBFS - klicka under rubriken Relaterade produkter. Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen. Lagstiftningen ställer krav på att berörda leverantörer inom energisektorn ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it Publicerad 2020-09-18 15:02 - Veckobrev. CERT-SE:s veckobrev v.38. Denna fredag, som råkar vara surkålens och e-bokens dag, tipsar vi bland annat om MSB:s nya föreskrifter om informationssäkerhet, FOI:s cyberutmaning, ett nytt index över vilka länder som är mest motståndskraftiga gällande cybersäkerhet samt bidrar med ett hett tips till den som kanske har råkat dubbelboka sig och synpunkter.

2018-08-29. 1 [1].