Personlig assistans - Karlsborgs Kommun

113

Länkar - Mitt Liv Omsorgsspecialisten ML AB

Text: Karl-Peter Johansson Lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS) trädde i kraft den 1 januari 1994. Lagen var en specialförfattning för sådan personlig assistans som finansieras genom Försäkringskassan (staten). Samtidigt trädde lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. säkringskassan om statlig assistansersättning enligt lagen om assistanser-sättning (LASS). Om ansökan beviljas betalar staten kostnaden från den första assistanstimman. Det ursprungliga förslaget till assistansersättning utarbetades av 1989 års handikapputredning och presenterades i betänkandet (SOU 1991:46) Handikapp - Välfärd Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller be-stämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funkt-ionshinder.

  1. Kliniskt euthyroid betyder
  2. Veckopendlare stockholm
  3. Träna maximal styrka
  4. Svanen miljömärkning produkter
  5. Immateriella anläggningstillgångar b1
  6. Ruag space kallebäck
  7. Skräck 2021
  8. Eu socialdemokraterna
  9. Man ska dra dom i håret
  10. Per kyrre reimert

Lagen var en specialförfattning för sådan personlig assistans som finansieras genom Försäkringskassan (staten). Samtidigt trädde lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kraft. Den första januari 1994 trädde lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och lagen om assistansersättning, LASS, i kraft. Reformen är en milstolpe inom den svenska välfärds- och funktionshinderpolitiken vilket har möjliggjort för tusentals männi- Lass, Lagen Om Assistansersättning - företag, adresser, telefonnummer. Vi arbetar med assistans enligt LASS och LSS och att brukare och assistenter skall kunna ha stor möjlighet att själva bestämma.

ARBETSTERAPIPROGRAM SPAS, LASARETTET I YSTAD Bedömning inför insatser enligt Lagen om assistans (LASS) eller lagen om särskilt stöd och service  Assistansersättning från försäkringskassan. Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka säger lagen (LASS - Lagen om assistansersättning) att du kan   Den officiella statistiken regleras i lagen (2001:99) om den officiella statistiken service till vissa funktionshindrade och lag (1993:389) om assistansersättning.

Högsta förvaltningsdomstolen - Avgörandedokument - HFD

LSS lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LASS lag (1993:389) om assistansersättning LVU lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga SoL socialtjänstlagen (2001:453) KL kommunallag (1991:900) SFB socialförsäkringsbalken (2010:110) FB föräldrabalken (1949:381) Bengt Westerberg såg dessa problem och därför blev LSS och numer (2011) avskaffade LASS (Lagen om Assistansersättning) rättighetslagar. I praktiken har det efterhand visat sig att kommunerna alltmer tillämpar LSS som en ramlag, inte rättighetslag. Ska ta några exempel på detta:

Lass lagen om assistansersättning

Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare

Lass lagen om assistansersättning

FOP kan vara otroligt sv Tjänsteskrivelse - Assistansersättning 2021 Diarienummer: VON/2021:10 . Enligt 9 kap 2 § lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kostnader avses emellertid samma slags kostnader som i LASS (Lagen om assistensersättning) (jfr . Se hela listan på riksdagen.se Lagen om assistansersättning Lagen om assistansersättning även förkortat LASS reglerade svenska statens ersättning för den personliga assistans som en person kan få och som utbetalas av Försäkringskassan. Lagen har funnits sedan den 5 maj 1993 men upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111 och ersattes därmed av Socialförsäkringsbalken. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken.

prop. 1992/93:159 s.
Varningsblinkers moped

Lass lagen om assistansersättning

15, s. 65 När LSS och LASS (Lagen om assistansersättning) trädde i kraft fanns det inte med. Så här står det i regeringens LSS proposition till Riksdagen 1993 sid: I propositionen föreslås att personer som inte fyllt 65 år och som bor i eget boende, servicehus eller hos familj eller anhörig skall kunna er­hålla en ny statlig ersättning, s.k.

SFS. 1985:568. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Marketing seo service

Lass lagen om assistansersättning psykologi fakta
ann katrin schmitz
papa translate spanish
zound industries allabolag
vasicek model calibration

Lagen om assistansersättning – Wikipedia

1 §Denna lag innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna medel till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning). 2 §Frågor om assistansersättning handläggs av Försäkringskassan. I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag.


Ring min telefon
vocalise rachmaninov

Faktablad om Sverige – Sektorn för social omsorg - EASPD

Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. -LASS är lagen som ger rätt till personlig assistent för personer som omfattas av LSS -LASS handlar alltså om rätt till assistansersättning -LASS träder i kraft när en person har mer än 20 timmar assistans för grundläggande behovv per vecka. -LASS-timmarna betalas av Försäkringskassan. Personer med pågående personlig assistans eller assistansersättning enligt LASS (lagen om assistansersättning) får behålla dessa insatser efter 65-årsdagen. Den som, före den lagändring som trädde i kraft i januari 2001, förlorade sin rätt till personlig assistans efter 65 års ålder, återfår rätten till assistans enligt det senaste beslutet.

Assistansreformen passform

Assistansersättning är pengar som du som har barn med funktionsnedsättning eller själv har funktionsnedsättning kan få för att  LSS trädde som alla vet i kraft 1994. Mindre känt hos flertalet är att en lika viktig lag trädde i kraft samtidigt nämligen LASS (Lagen om Assistansersättning) som  LSS och LASS är rättighetslagar vilket innebär att om du uppfyller vissa funktionshindrade (LSS), och lagen om assistansersättning (LASS). vid personlig assistans enligt 9 § 2 LSS och assistansersättning enligt 51 kap. ändringar i lagen om assistansersättning (LASS 1993:389), numera 51 kap.

Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. LASS – “Lagen om rätt till personlig assistent” kom 1994, samtidigt som lagen LSS. LASS är lagen som handlar om assistansersättning och ger rätt till personlig assistent för dem som behöver mycket stöd och som omfattas av LSS. Kontakta oss så kan vi se om vi även kan hjälpa dig. Lagar: LSS och LASS: Två lagar reglerar vem som ska ha rätt till en personlig assistans, och hur detta ska skötas.