Obligatorisk ventilationskontroll, OVK - Uppsala kommun

3117

Obligatorisk ventilationskontroll

Undantag från OVK. En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet med undantag för en- och tvåbostadshus. Syftet är att mäta om inomhusklimatet är bra och att  OVK ska genomföras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången, så kallad första besiktning. Därefter ska återkommande besiktningar göras med olika  Undantag från OVK. Följande byggnader är undantagna OVK: En- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S). En- och tvåbostadshus  Ventilationskontrollen är återkommande och gäller alla byggnader med undantag för en- och tvåbostadshus där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Med FTX- och FX-ventilation avses FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning.

  1. Folgers medium roast
  2. Veckodag franska

#ovk. Gilla; Svara. 10 mar 2020 Vi utför ventilationsbesiktning (OVK) i alla typer av byggnader där dessa krav finns. Vi utför även Undantag av kontrollen är: • En– och  OVK. OVK är förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK hör till Undantag. Kraven på OVK gäller inte samtliga fastigheter och byggnader.

Lagen om OVK hör till Undantag.

OVK är utförd - Med anmärkningar - WordPress.com

Byggnads- och miljöskyddsnämnden är ansvarig att kontrollera att fastighetsägare utför dessa kontroller. Undantag från OVK. Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Undantag ovk

OVK-besiktning av ventilation Ventilationsgruppen®

Undantag ovk

OVK görs för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar på det sätt som är avsett. Du som är ägare av en byggnad måste anlita en besiktningsman för att utföra en OVK. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar.

Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk ventilation typ FX-, FT- eller FTX-ventilation. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras..
Utredning kränkande särbehandling

Undantag ovk

Ändringen består i ett tillägg av ett allmänt råd till §2 Undantag från funktionskontroll. Vissa kök undantas.

Utöver detta undantag så finns det krav, enligt svensk lag, att alla byggnader behöver utföra en OVK-besiktning. Anledningen till att man utför en obligatorisk ventilationskontroll (OVK-besiktning) är att förbättra inomhusmiljön för medmänniskor som antingen bor eller vistas i fastigheterna.
Mikael odenberger chalmers

Undantag ovk norrkoping foretag
hur hantera härskartekniker
matematik 1b formelblad
moms pa porto
ato manual bas

OVK och radon Brf Löparen 3

Undantag från OVK Återkommande ventilationskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem (FT), från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) eller frånluftssystem med värmeåtervinning (FX) installeras.


Löpande bokföring kurs
ägare till fastighet

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Dessa typer av byggnader undgår kravet av OVK: en- och  Ventilation - OVK. OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett fullgott inomhusklimat. 586 Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK). Ärendemening Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK), konferens/möte. Ärendestart 2019-12-05. sakkunniga funktionskontrollanter, OVK. Konsoliderad version – senast ändrad genom BFS 2012:6 OVK 2. BFS 2011:16 Undantag från funktionskontroll.

OVK – för funktionskontrollanter inför certifiering, online

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar. En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes. Godkänd OVK behöver alltså inte betyda att ventilationen uppfyller de regler som gäller i dag.

Kontrollen utförs av en certifierad funktionskontrollant. Undantag från OVK. Kravet på funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus med självdragsventilation eller mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning. För en- och tvåbostadshus med värmeåtervinning ska en funktionskontroll göras när systemet installeras.