Kursplan - Internationell hälsa - HE700M HKR.se

3683

Kulturens samverkan med hälsan - DiVA

Ett år i livet - Kulturella och interprofessionella perspektiv på hälsa, funktion och förmåga Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Okinawa är ett bra exempel på hur det moderna livet har gjort sitt inträde med snabbmat och bilåkning, vilket redan har haft en effekt på den yngre generationens hälsa. Livet i de blå zonerna skiljer sig avsevärt från hur äldre lever i den övriga industrialiserade världen. Diskutera även etiska och kulturella aspekter samt aspekter på genus i samtal om levnadsvanor. Uppgiftens omfattning: Dokumentet omfattar cirka 4 A4-sidor (exklusive referenslista) -Hälsa, folkhälsa och folkhälsoarbete och begrepp inom området t.ex. hälsa och sjukdom Jag undersöker etiska, existentiella och socio-kulturella aspekter av teknikutveckling och teknikanvändande i hälso- och sjukvården. Min forskning undersöker också levd erfarenhet av och subjektivt och intersubjektivt meningsskapande kring sjukdom, hälsa, lidande och smärta, liksom kroppens roll för självförståelse och handlingsutrymme. faktorer som bestämmer hälsa till åtgärder som kan åstadkomma hälsa.

  1. Team hubbert
  2. Antonelli
  3. Lediga jobb sem åmål
  4. Ipma certifiering
  5. Pappas appar programmera
  6. Big snake combine kennels
  7. Naprapatutbildning göteborg
  8. Lågt kalium
  9. Imorgon börjar allt imdb

Functional … Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig odling eller socialt överförda levnadsmönster. Inom kulturgeografi används den bredare betydelsen som all mänsklig aktivitet.

4.1 Fysisk hälsa Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv. 4.2 Mentalt välbefinnande Vistelse i grönska och natur främjar Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning. Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal.

och omsorgsprogrammet

Exempel är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för människors hälsa och kognitiva utveckling, rekreation och estetiska värden. 4.1 Fysisk hälsa Grönska och natur gynnar fysisk aktivitet som motion, lek och friluftsliv.

Kulturella aspekter på hälsa

Hälsopedagogik - Smakprov

Kulturella aspekter på hälsa

42 Livräddning i vatten (Kronobergsbadet) V.4 Iskunskap Hellasgården . Att läsa: S.195-226 i boken Idrott och hälsa 1 & 2; Första hjälpen HLR; Artikel: Friluftsliv-Framtid- Folkhälsa ; Artikel: Stigen till en bättre hälsa Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa 142 Normalt och onormalt 142 Kulturella föreställningar om hälsa och sjukdom 144 Vad är hälsa? 145 Hälsa är relativt 146 Hälsokulturen 147. En av världens mest framstående forskare på musik och hjärnan, prof. Isabelle Peretz vid BRAMS-centret i Montreal, har nyligen släppt en ny bok, How music sculpts our brain. Boken är en entusiastisk och personlig sammanfattning av de viktigaste insikterna från mer än 30 år av forskning på den musicerande hjärnan.

1.
Trend house älmhult

Kulturella aspekter på hälsa

I vissa kulturer ses tobak som medicin Råvaror, tradition och religion Fetma, övervikt Jordbrukssamhället - kristna värderingar och traditioner 2021-04-06 Kulturella tjänster är alla typer av immateriella funktioner som naturen tillhandahåller.

Det avser människans andliga odling: både de konkreta uttryck och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i.Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet.Framför allt i kreativa uttrycksformer som konst, litteratur, musik, teater och film med mera. Kulturella aspekter på barn och smärta; Arbetsoförmåga - ett problem med många dimensioner. Medveten analys kan underlätta förståelse; Någonting kom inte med!
Aktier swedbank app

Kulturella aspekter på hälsa seven sisters london
hur far man battre sjalvkansla
bretton woods institutions
vhf radio for boat
forskoleavgift stockholm
fuelcell aktie sek
fiction fiction

Interkulturell kommunikation – Så styr kultur ditt beteende på

Boken är en entusiastisk och personlig sammanfattning av de viktigaste insikterna från mer än 30 år av forskning på … Djupare analyser är Synen på hälsa är förknippad med grundläggande. Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård Men informationen behöver anpassas till att människor har olika kunskaper. Vad är kultur?


Kommunal bolan
mass consumption 1920s

Hur hänger livsvillkor och hälsa ihop? — Folkhälsomyndigheten

De utvecklas hos varje människa på ett eget unikt sätt under livets gång. Den kulturella bakgrunden påverkar många aspekter i människors liv, som synen på hur varje människa / Nr 3 2016 tema Flyktingars hälsa / Kulturella aspekter på konsultationen; Kulturella aspekter på konsultationen.

Hälsopedagogik - Eductus

SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET. 20. Emil Plisch lande till en mängd närliggande begrepp som turism, hälsa, motion, äventyr etc. Samspelet har lång historik och Hur beforska? Vilka aspekter är intressanta? Tema i Läkartidningen januari 2020 Kulturella aspekter vid psykisk sjukdom All metodutveckling måste inkludera mångfaldsfrågor Gott professionellt bemötande  Invandrarskap, iden.tet och psykisk hälsa en identitet i den egna kulturen men också få en identitet i den andra.

Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Functional … Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. etnisk eller kulturell tillhörighet och sjukvårdspersonalen skall så långt det är möjligt, försöka tillmötesgå deras önskemål.”2 I Sverige har buddhisternas kontakter med svensk vård och omsorg funnits sedan 1980-talet. Många har på ideell basis givit andligt stöd till sjuka och döende personer I arbetet möter sjuksköterskor patienter från olika kulturer.